Beställnings- och leveransvillkor

1. ALLMÄNNA VILLKOR
protruck.fi är en av ProTruck Finland upprätthållen webbutik där säljaren är en behörig ProTruck-köpman (nedan säljare). För varje beställning anges säljarens namn och kontaktuppgifter i orderbekräftelsen.
Följande avtalsvillkor tillämpas vid handelsförbindelser mellan säljaren och kunderna.
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor genom ett ensidigt beslut utan förhandsanmälan. På beställningarna tillämpas de vid beställningsögonblicket gällande avtalsvillkoren som kunden godkänner när hen gör beställningen.
Säljaren ansvarar inte för skador orsakade av force majeure. Med force majeure avses sådana oförutsebara omständigheter eller ändringar av omständigheterna som säljaren inte kan påverka och som säljaren inte skäligen kan övervinna. Säljaren är förpliktad att meddela kunden så snart som möjligt om force majeure.

2. KUNDEN
Kunden ska vara en myndig och fysisk person. Kunden kan vara en juridisk person, det vill säga ett företag, men då har användaren inte för konsumenter avsedda rättigheter, såsom 14 dagars returrätt. Detsamma gäller i situationer där en produkt som köpts via ett webbeställningssystem används inom livsmedelsverksamhet. Ett bindande köpeavtal träder i kraft när Köparen har fått en orderbekräftelse från systemet.

Registrering: 
Kunden är förpliktad att när hen gör beställningen uppge fullständiga kontaktuppgifter som för konsumentkunder innebär åtminstone namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När kunden uppger uppgifterna registrerar hen sig i protruck.fi-webbutikens kunddatabas. Uppgifterna används i enlighet med Registerbeskrivningen.

Dataskydd: 
Webbutikens kunduppgifter har sparats även i säljarens kundregister. Uppgifterna används för att hantera och leverera beställningar som gjorts i webbutiken samt för informering rörande hantering av klientskap. Uppgifterna används för marknadsföringssyften om kunden vid registreringen eller efter detta har gett sitt tillstånd till elektronisk marknadskommunikation. 
Registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen: www.protruck.fi/rekisteriseloste
Kunden kan förbjuda att hens uppgifter används och hanteras i marknadsföringssyften och kontrollera sina uppgifter genom att ta kontakt. Ta kontakt per e-post: asiakaspalvelu@protruck.fi

3. PRODUKTER OCH PRIS
I prisen i webbutiken ingår mervärdesskatt men inte transportkostnader/frakt om inte annat nämns. Före betalningen meddelas kunden priset på produkten med transportkostnader i inköpskorgen. Om det i webbutiken finns tydliga prisfel säljs inte produkter till ett klart lägre pris om man kan anta att kunden förstått felet. Prisen i protruck.fi-webbutiken kan skilja sig från affärernas pris. Du kan höra dig för om affärernas pris direkt från affärerna. Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkten i ovanligt stora partier. För produkter tillverkade, beställda eller ändrade på kundens önskemål beviljas inte ensidig returrätt. Kostnader som eventuellt uppkommit vid returneringen av beställningen uppbärs i sin helhet av köparen.

4. BETALNING
Betalningar i protruck.fi-webbutiken sker via VismaPay-tjänsten. VismaPay är en betalningsförmedlingstjänst som erbjuds av Paybyway Oy. Tjänsten gör det möjligt för en säljare av produkter eller tjänster eller en annan tjänsteleverantör att ta emot betalningar från sina egna kunder via ett enda gränssnitt i en webbutik.

Med Visma Pay-tjänsen kan du betala via nätbank, plånbok, kredit-/betalkort, fakturor eller delbetalningar. Följande betalningsmetoder är tillgängliga: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Sparbanken, Aktia, S-Banken, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard och Debit MasterCard-kort, såväl som Flexibel och Enterpay-faktura för företag.

MobilePay:
Du kan betala med din MobilePay om du har tillåtit betalning för online-shopping i applikationsinställningarna. Betalningar som görs med en MobilePay debiteras det betalkort som är bifogat. Om debitering av betalkortet misslyckas är det inte möjligt att betala med MobilePay i onlinebutiken.

Gällande Pivo användarvillkoren finns på Pivos webbplats https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

Jousto-faktura och avbetalning är en inhemsk tjänst som gör att du kan göra dina köp snabbt och säkert. Jousto är ämnad för privatpersoner som hanterat sin ekonomi ordentligt. Med Jousto får du 30 dagars räntefri och kostnadsfri betalningstid. När du har fått fakturan kan du bestämma om du ska betala den i sin helhet eller i rater. Med delbetalning kan du betala för ditt köp i upp till 36 rater, från 9,90 euro / månad. Kostnaden för den flexibla avbetalningen är 3,90 euro / månad och en kreditränta på 19,90%. Med Jousto kan du betala köp om 30-3000 euro. Som kreditgivare fungerar Aurajoki Nordic Oy. Läs mer om Jousto på adressen www.jousto.com.

Visma Pay -betalningstjänst kontaktuppgifter:

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
E-post: helpdesk@vismapay.com
Telefon: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
Postadress: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Enterpay faktura för företag:
Du kan betala för inköp direkt med en standardfaktura riktad till ditt företag. Betalningsperioden för fakturan är 14 dagar från fakturadatumet. Faktureringstillägget är 5,00 euro. Faktureraren är Arvato Financial Systems och betalningsperioden beviljas av Enterpay Finance Oy.
Användarvillkor: www.enterpay.fi/hdot-palvelu/

5. LEVERANSTID OCH LEVERANSSÄTT
Avhämtning från vald affär (0,00 €)
Vi meddelar kunden per sms eller e-post när beställningen kan avhämtas.
Vid leverans hem kan du välja mellan följande leveranssätt:
Posti 14 (13,90 €)
Posti 9 (16,90 €)
Kaukokiito (16,90 €)
Beställningar av produkter som finns i lagret som görs vardagar före klockan 15 skickas samma dag. Produkterna är hos kunden den på beställningen följande vardagen eller kan avhämtas från vald affär. Säljaren kan om hen vill ändra leveranssätt. I avvikande situationer kontaktas kunden per e-post och meddelas om eventuella dröjsmål. Säljaren svarar inte för ändringar av leveransdatum eller för de följder sådana kan orsaka kunderna.

6. PRODUKTÅTERKALLELSE OCH RETURRÄTT
Användaren kan återkalla en gjord beställning i webbutiken. Om användaren vill återkalla köpet ska konsumenten eller företagaren ta kontakt per e-post asiakaspalvelu@protruck.fi. Om kunden är en konsument har de levererade produkterna från och med köpögonblicket en 14 dagars returrätt. Produkten som returneras ska vara oanvänd. Produkten är inte oanvänd om du till exempel har provat bilvax eller öronproppar. Returneringen ska omfatta originalförpackningen samt alla delar, dokument och förpackningsmaterial som hört till förpackningen. Anmälan om returneringen ska göras till produktleverantören inom ovan nämnda 14 dagar och produkten ska returneras inom rimlig tid. Som köpögonblick anses det datum när produktförpackningen har lösts ut eller datum på kvittot. Köparen ansvarar vid behov för att bevisa datum för utlösningen. Kunden betalar själv för returneringskostnaderna. Affären som levererat produkten returnerar användarens betalning på grund av produktreturneringen senast inom 30 dagar efter produktreturneringen. I undantagsfall tar affären som levererat produkten för den beviljade returrätten ut minst 10 procent av produktpriset för kostnader orsakade av hantering av produkten och värdeminskningen.

7. GARANTI
Garantin gäller för material- och tillverkningsfel som uppstår i produkten under garantitiden. Produktens ursprungliga garantitid förlängs inte av byte eller reparation som sker utifrån produktgarantin. Produktleverantören kan befrias från garantiansvaret om det går att bevisa att produktens felaktighet eller söndrighet har orsakats av användning som strider mot produktanvisningarna eller användningsändamålet. Användaren måste anmäla produktfelet till affären som levererat produkten inom rimlig tid efter att användaren har upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Säljaren förbehåller sig rätten att fastställa de för produkterna anmälda felen. Kostnaderna för ogrundade servicebesök uppbärs i sin helhet av köparen om produkten tydligt utan orsak har levererats till garantiservice.

8. ÖVRIGT
Finländsk lagstiftning tillämpas på medling i eventuella tvister som rör avtalet mellan användaren och produktleverantören. Om en tvist inom ett köpekontrakt inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden www.kuluttajariita.fi.